Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan enpleguaren sorrera bultzateko dirulaguntzak. Azpeitia-Azkoitia 2015

LABURPENA
Titulua:
Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan enpleguaren sorrera bultzateko dirulaguntzak. Azpeitia-Azkoitia 2015
Xedea:
Oinarri hauen xedea da Iraurgi Lantzen SAk eskualdeko garapen agentziak ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarteekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan, enpleguaren sorrera bultzatzera bideratutako dirulaguntzak arautzea. Laguntza hauek ematerakoan,Iraurgi Lantzen, SAren azken helburua da enplegua bultzatu eta ekintzaltasuna sustatzea, horretarako hainbat baliabide eskainiz. Diru-laguntza programa ekintzaletasuna, bereziki ekonomia sozialean eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jarduetarako pentsatu da.
Diru kopurua:
150.000 €
Araudia:
 • Oinarri arautzaile orokorrak (GAO Zk. 51/2015)
  Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan enpleguaren sorrera bultzateko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Iraurgi Lantzen S.A.
Deialdia egiten duen organoa:
Iraurgi Lantzen S.A.
Erakunde erabakigarria:
Erakunde, Ente eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Julio Urkijo Hiribidea, 25, 20720 Azkoitia, Gipuzkoa Eskaerak Iraurgi Lantzen, SAren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira -Azkoitiko Intsausti Jauregian, Julio Urkijo 3an eta Azpetiko Enparan 1, 3an
Telefono bidezko arreta:
943 85 08 43
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Julio Urkijo Hiribidea, 25, 20720 Azkoitia, Gipuzkoa Eskaerak Iraurgi Lantzen, SAren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira -Azkoitiko Intsausti Jauregian, Julio Urkijo 3an eta Azpetiko Enparan 1, 3an
Itzuli Julio Urkijo Hiribidea, 25, 20720 Azkoitia, Gipuzkoa Eskaerak Iraurgi Lantzen, SAren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira -Azkoitiko Intsausti Jauregian, Julio Urkijo 3an eta Azpetiko Enparan 1, 3an
Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan enpleguaren sorrera bultzateko dirulaguntzak. Azpeitia-Azkoitia 2015
Oinarri hauen xedea da Iraurgi Lantzen SAk eskualdeko garapen agentziak ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarteekonomian eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan, enpleguaren sorrera bultzatzera bideratutako dirulaguntzak arautzea. Laguntza hauek ematerakoan,Iraurgi Lantzen, SAren azken helburua da enplegua bultzatu eta ekintzaltasuna sustatzea, horretarako hainbat baliabide eskainiz. Diru-laguntza programa ekintzaletasuna, bereziki ekonomia sozialean eta izaera estrategikoa edo berritzailea duten jarduetarako pentsatu da.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Edonola ere, enpresa edo jarduera, berria izan beharko du.
Enpresa berriak Jarduera Ekonomikoen Zergan eta Gizarte Segurantzan dagokion Erregimenean 2014ko abenduaren 1etik 2015eko urriak 31era bitartean, biak barne, eman beharko du hasierako alta. Edonola ere, enpresa horrek bere kokapena eta bere zergaegoitza Azpeitian edo Azkoitian izan beharko du gutxienez urte beteko epean. Edonola ere, enpresa edo jarduera, berria izan beharko du. 2014. eko abenduaren 1a eta 2015eko urriak 31 artean enpresa berri bat sortu duen edozein pertsona fisiko, adinez nagusia, izan ahalko da programa honen onuradun. Enpresa berria sortu duen edo sortuko duen pertsona ekintzaileak honako baldin tzak bete beharko ditu: — Langabezian egotea enpresa eratzerakoan. — 2012eko urtarrilaren 1a baino lehen Azpeitian edo Azkoitian erroldatua egon izana (hiru urteko antzi natasuna), egoera horretan diru-laguntza epealdian mantendu beharko delarik. — Erroldaren, antzi natasunaren edo langabeziaren baldintza bete ezean, laguntzaren xede den enpresa-jardueraren egoera balioetsiko da honek Azkoitiko edo Azpeitiko herriarentzat sortu dezakeen gizarte onura aintzat hartuz.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
150.000 €
Muga:
Gehienez 2.500 €-ko diru-lagun tza, edozein izaera juridikopean sorturiko enpresa jarduera sortzeagatik, jarduera burutzen duena pertsona fisikoa edo pertsona juridikoa dela ere. 9.2. 5.000 €ko diru-lagun tza edozein izaera juridikopean sor tzen den enpresa jarduera gizarte ekonomiakoa bada (lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiaketa komunitariorako kooperatibak eta lan-sozietateak).
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • 1. Eskatzailearen edo/eta entitate eskatzailearen ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia. 2. Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren kopia. 3. Diru-laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza (www.iraurgiberritzen.eus -en, azalpen txostenaren laguntza gida azaltzen da). 4. Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea. 5. Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badaudela eta/edo beste erakundeetan diru-laguntza eskatu duela adierazten duena. 6. Onuradun izateko inolako bazter tze-arrazoitan sartuta ez dagoela adierazten duen eran tzun kizunpeko aitorpena (Eranskina). 7. Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, banketxe edo aurrezki erakunde batek emana. Oinarri orokorren 5. artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkezteaz gain, diru-laguntza programa honetarako, eskatzaileak honako agiriak aurkeztu beharko ditu: a) Eskabide-orria, behar bezala beteta eta sinatuta (Eranskina). b) Dagokion Enplegurako Zerbitzu Publikoak emandako egiaztagiria, enpresa sortzeko unean langabezian edota enplegua hobetzeko egoeran sartua egotea adieraziko duena (sustatzaile guztiena). c) Diru-laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza (www.iraurgiberritzen.eus -en, azalpen txostenaren laguntza gida azaltzen da). d) Proiektuaren bideragarritasun plana, bai Iraurgi Lantzen S.Ak egindakoa (Iraurgi Lantzen S.Ak. dohainik eskeiniko du zerbitzu hau eskatzen duten onuradun posibleei) edo bai eta EAEn kokatuta dauden beste Enpresa eta Berrikuntza zentruek egindakoa ere. e) Diru-laguntza emateko irizpideak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri. f) Diru-laguntza programa honen onuradun izateko edonolako egoera baztergarritan sartua ez egotea egiaztatuko duen zinpeko aitorpena. (Eranskina). g) Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda eta Gizarte Segurantzan, autonomoko erregimenean (edo baliokidean) azken bederatzi hilabeteetan alta emanda ez dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria. (Bizitza laboralaren ziurtagiria).
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/03/18 - 2015/10/31
Ebazteko epea:
Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehienezko epea 2015eko azaroaren 30ean bukatuko da. Aipatutako epean ebazpenik ez balitz emango, aurkeztutako eskaera atzera bota dela esan nahiko du.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana