Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Gizarte mailan erantzulea den lurraldea sustatzeko programako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Gizarte mailan erantzulea den lurraldea sustatzeko programako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Oinarri hauen xedea da ekonomia, gizarte eta lurralde eragileek pertsonekiko, erakundeekiko eta ingurunearekiko duten konpromisoan eragina izango duten organizazio, gizarte eta lurralde berrikuntza sustatzeko diru laguntzen banaketa arautzea.
Diru kopurua:
4.694.420,02 €
Deialdiaren araudia:
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 112/2015)
  Gizarte mailan erantzulea den lurraldea sustatzeko programako» diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gizarte mailan erantzulea den lurraldea sustatzeko programako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015
Oinarri hauen xedea da ekonomia, gizarte eta lurralde eragileek pertsonekiko, erakundeekiko eta ingurunearekiko duten konpromisoan eragina izango duten organizazio, gizarte eta lurralde berrikuntza sustatzeko diru laguntzen banaketa arautzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
a) Gipuzkoan dauden enpresak eta elkarte enpresarialak. b) Gipuzkoan ordezkari gehien dituzten sindikatuak. c) Gipuzkoan dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko erakundeak. d) Gipuzkoako erakunde eta/edo elkarte estrategikoak, hezkuntza izaera, izaera ekonomiko-soziala eta tokiko eta/edo eskualdeko izaera dutelarik, zona bateko edo jarduera ekonomiko bateko agente egokiak edo funtsezkoak biltzen dituztenak, baldin eta horiek ikuspegi integrala garatze aldera elkarlanean aritzeko interesa badute eta ikuspegi integral hori garapen pertsonal, ekonomiko eta sozialaren aldeko konpromisoan oinarritzen bada.
2.3. Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean. 2.4. Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera. 2.5. Armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan ez aritzea, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera. 2.6. 2.3, 2.4 eta 2.5 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eskatzailearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentura zuzenduko baita.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
4.694.420,02 €
Muga:
Diru laguntzak kostu hautagarrien %100 artekoak izan daitezke I+G+bko eta esperimentazioko proiektuetan, eta % 75 artekoak dinamika, esperientzia, baliabide eta tresna berezien bitartez egindako hedakuntza eta orokortze proiektuetan.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Laguntza eskatzen duen erakundearen datuak. b) Diru laguntzaren xedeko proiektu edo jarduera deskribatuko duen memoria, balorazio irizpideak ezartzeko aukera emango duena. c) Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua. d) Aitorpen erantzulea, deialdi honen eranskin gisa agertzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan edota entitate laguntzailekoetan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/18 - 2015/07/10
Ebazteko epea:
Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilekoa da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuta
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana