Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 5. Hazkunde aukera handiakduten oinarri teknologikoko empresa berriak edo empresa berritzaile berriak. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 5. Hazkunde aukera handiakduten oinarri teknologikoko empresa berriak edo empresa berritzaile berriak. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eskalagarria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei edo enpresa berritzaile berriei laguntza ematea. Jakintza eskuratu eta garatzea, tresneria erosi eta berariazko inbertsioak egitea, merkatuak irekitzea, harrreman sareak sortzea eta finantzazioa lortzea dakarten proiektuak.
Diru kopurua:
600.000 € (3.014.993,78 € programa osoa)
Araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 107/2014)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren diru laguntzen 2014ko deialdia.
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa»ren diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 5. Hazkunde aukera handiakduten oinarri teknologikoko empresa berriak edo empresa berritzaile berriak. Gipuzkoa 2015
Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eskalagarria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei edo enpresa berritzaile berriei laguntza ematea. Jakintza eskuratu eta garatzea, tresneria erosi eta berariazko inbertsioak egitea, merkatuak irekitzea, harrreman sareak sortzea eta finantzazioa lortzea dakarten proiektuak.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Entitate onuradunak izango dira oinarri tenologikoko enpresa berriak edo enpresa berritzaileak baldin eta helbide soziala eta fiskala Gipuzkoan badute, EAEko Enpresa eta Berrikuntza Zentro batek babestuak badira eta laguntzak emateko unean 2 urte baino gehiago eta 6 baino gutxiago badituzte. Oinarri teknologikoko enpresa berritzat zer hartzen den interpretatzeko orduan, Europar Batzor dearen 2008ko abuztuaren 6ko 800/2008 Erregelamenduaren 35. artikulua edo berori ordezten edo aldatzen duten xedapenak izango dira gidari.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
600.000 € (3.014.993,78 € programa osoa)
Muga:
Diru laguntza, kostu hautagarrien % 75 artekoa izango da, enpresa proiektu bakoitzeko 75.000€-ko gehienezko mugarekin.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Entitate eskatzailearen datuak. b) Diru laguntzaren xede den proiektua edo jarduera deskribatuko duen memoria, non jasoko baitira lortu nahi diren helburuak, garatuko diren ekintzak, egutegia, metodologia, etab. (Jakintza eta Enpresa Jarduera Sustatzeko Zerbitzuak eranskin bakoitzerako ezarritako ereduaren arabera). c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua. d) Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eransten den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sartzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. Artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007 Legearekin zerikusia dutenak. Eta enpresak azken hiru ekitaldi fiskaletan jasotako ≪de minimis≫ laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean daudela egiaztazen duen dokumentazio eguneratua. Dokumentazio horren ordez, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik. f) Laguntza bateragarrien ziurtagiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/20
Ebazteko epea:
Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, non eta argitalpenean bertan ez den epe hori luzatzen.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana