Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 1. Enpresa sortzeko laguntza. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 1. Enpresa sortzeko laguntza. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Enpresak eta enpleguak sortzeko prozesuak laguntzea eta indartzea
Diru kopurua:
442.236 € (3.014.993,78 € programa osoa)
Araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 107/2014)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren diru laguntzen 2014ko deialdia.
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Enpresak sortu eta gara tzeko prozesuan laguntzeko programa»ren diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. 1. Enpresa sortzeko laguntza. Gipuzkoa 2015
Enpresak eta enpleguak sortzeko prozesuak laguntzea eta indartzea
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Pertsona fisiko edo juridikoak
- Gipuzkoan ezarriko den eta sustatzailearen jarduera ekonomiko nagusia bilakatuko den enpresa proiektu bat aztertu eta garatu nahi duten pertsonek sustatutako proiektua izatea. - Ezingo da proiektuaren sustatzaile izan azken bi ekitalditan antzeko ezaugarriak dituen jarduera bat bere kontura garatu duen inor. - Bideragarritasun plana jarduera ekonomikoa hasi baino lehen egin beharko da. - Bideragarritasun plana 2004ko maia tza ren 26ko 437/2004 Foru Aginduan aurreikusitako metodologiaren eta kalitate estandarren arabera egin beharko da. - Entitate onuradunen baldintzak: Enpresa onuradunak izango dira ekintzaileei aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko zerbitzuak homologatzeko oinarrriak arau tzen dituen 437/2004 Foru Arauaren edo hori ordezkatuko duen araudiaren bidez homologazioa lortu duten entitateak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
442.236 € (3.014.993,78 € programa osoa)
Muga:
Diru laguntzen zenbatekoa kostu hautagarrien % 100 izatera irits daiteke.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Entitate eskatzailearen datuak. b) Diru laguntzaren xede den proiektua edo jarduera deskribatuko duen memoria, non jasoko baitira lortu nahi diren helburuak, garatuko diren ekintzak, egutegia, metodologia, etab. (Jakintza eta Enpresa Jarduera Sustatzeko Zerbitzuak eranskin bakoitzerako ezarritako ereduaren arabera). c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua. d) Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eransten den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sartzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. Artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007 Legearekin zerikusia dutenak. Eta enpresak azken hiru ekitaldi fiskaletan jasotako ≪de minimis≫ laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean daudela egiaztazen duen dokumentazio eguneratua. Dokumentazio horren ordez, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik. f) Laguntza bateragarrien ziurtagiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/10/30
Ebazteko epea:
Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, non eta argitalpenean bertan ez den epe hori luzatzen.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana