Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Internazionalizazio Programako laguntzak. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Internazionalizazio Programako laguntzak. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Oinarri hauek arautzen dituzten diru lagun tzen xedea da Gipuzkoako enpresen atzerriko ezarpen produktiboak sustatzea eta bultzatzea; baita ere enpresek sortutako produktu berriak saldu eta nazioartean merkaturatzea.
Diru kopurua:
1.500.000 €
Araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 72/2014)
  Internazionalizazio Programako laguntzen 2014ko deialdia.
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Internazionalizazio programako» diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
http://www.gipuzkoa.net/internazionalizazioa Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuaren erregistro orokorra Gipuzkoa plaza, z/g. Donostia
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
http://www.gipuzkoa.net/internazionalizazioa Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuaren erregistro orokorra Gipuzkoa plaza, z/g. Donostia
Itzuli http://www.gipuzkoa.net/internazionalizazioa Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuaren erregistro orokorra Gipuzkoa plaza, z/g. Donostia
Internazionalizazio Programako laguntzak. Gipuzkoa 2015
Oinarri hauek arautzen dituzten diru lagun tzen xedea da Gipuzkoako enpresen atzerriko ezarpen produktiboak sustatzea eta bultzatzea; baita ere enpresek sortutako produktu berriak saldu eta nazioartean merkaturatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
— Enpresa txikiak eta ertainak (aurrerantzean, ETEak). — Eratu berriak diren oinarri teknologikoko enpresa txiki eta ertainak (aurrerantzean, OTEBak); eratu berritzat hartzen dira dagokion deialdiaren aurreko bost ekitaldietan sortutako enpresak. — Enpresa handiak, 8.4 oinarrian ezarritakoa gertatzen denean.
Enpresa horiek guztiek Gipuzkoako Lurralde Historikoan eduki behar dituzte zerga eta enpresa helbideak. Oinarri teknologikoko enpresatzat hartuko da ondorengo ezaugarrietakoren bat betetzen duena: — OTEB diren aldetik, administrazio publikoen laguntzen onuradun izatea. — Zentro teknologiko edo unibertsitate baten ekimenez sortua izatea. — Arrisku kapitaleko edo kapital-haziko tresnen bitartez finantzatzea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.500.000 €
Muga:
Kanpoan eratutako enpresen baliabide iraunkorrei egiten zaizkien ekarpenen %15 arte, eta gehienez 100.000 euro entitateko.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Diru laguntza eskatzen den proiektu edo jardueraren azalpen memoria, honako hauek jasoko dituena: — Enpresaren aurkezpena. — Nazioarteko estrategia. — Atzerrian izandako antzeko esperientziak (halakorik balego). — Proiektuaren deskribapena. — Plangintza. — Proiektuaren aurrekontua. — Gipuzkoako enpresentzat izan ditzakeen onurak epe ertain eta luzera. c) Azken ekitaldiko urteko kontuak, enpresak erregistroan aurkeztutakoak, edo kontuei buruzko antzeko informazioa. Orobat, ordainketen atzeratzeari buruzko zehaztapenen informazioa gehituko da (berankortasunaren aurkako borrokari buruzko 2010eko uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 3. Xedapen gehigarria). d) Sortu berriak diren oinarri teknologikoko empresa berrien (OTEB) kasuan, beren izaerari eta eraketari buruzko egiaztagiriak. e) Halakorik izanez gero, xede bererako eskatu edo eskuratutako diru laguntzen, sarreren edo baliabideen adierazpena: Eskatutakoarekin bateraezinak diren diru laguntzak aipatuz. f) Aitorpen erantzulea, honako hauei buruzkoa: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, onuradun izaera lortzeko 12. artikuluan ezartzen dituen debekuetan sartuta ez egoteari; azken hiru zerga ekitaldietan jasotako “de minimis” laguntzei; eta ama-enpresaren ardura sozial korporatiboari buruz enpresako langileei helmuga den herrialdeko lan baldintzak ezartzeari. g) Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak, zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak. Aipatu dokumentazioa ordeztu daiteke organo kudeatzaileari espresuki emandako baimenarekin, dagokion administrazio eskudunak aipatu datuak zuzenean laga diezazkion.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/23
Ebazteko epea:
Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana