Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainentzako laguntza programa trakzioa duten enpresekin lankidetzarako diru laguntzak. 2015

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainentzako laguntza programa trakzioa duten enpresekin lankidetzarako diru laguntzak. 2015
Xedea:
Oinarri hauek arautzen dituzten diru laguntzen xedea da internazionalizazioa sustatu eta Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainen kanpoko irekitzea trakzioa dakarten entitateekin lankidetzan.
Diru kopurua:
1.000.000,00 €
Deialdiaren araudia:
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainentzako laguntza programa, trakzioa duten enpresekin lankidetzarako deritzon programaren diru laguntzen 2015eko deialdia.
Araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 88/2014)
  Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainentzako laguntza programa trakzioa duten enpresekin lankidetzarako diru laguntzen 2014ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainentzako laguntza programa trakzioa duten enpresekin lankidetzarako diru laguntzak. 2015
Oinarri hauek arautzen dituzten diru laguntzen xedea da internazionalizazioa sustatu eta Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainen kanpoko irekitzea trakzioa dakarten entitateekin lankidetzan.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
A) Gipuzkoako Enpresa Txikiak eta Ertainak (aurrerantzean, ETEak), traktore entitate batek burutzen duen lankidetza propiektu batean parte har tzen duena, 3.ª oinarrian esandakoaren arabera. B) Gipuzkoako ETEa enpresentzat proiektuak burutzen dituzten entitate traktoreak. Oinarri hauen ondorioetarako, entitate traktoretzat joko da: — Enpresa handiak, bere ekintza eta sektorean nabarmen direnak. — Nazioarteko enpresak, kanpoko sare garrantzitsua dutela frogatuko dutenak. — Gipuzkoako Ganbara, Zuzenbide Publikoko Korporazioa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren garapen ekonomikoa sustatzea helburu duena. — Zientzia eta Teknologia Euskal Sareko agenteak, internazionalizaziora bideratutako ekintzak dituztenak, kontutan hartu gabe 221/2002ko urriak 1eko Dekretuak, Zientzia, Teknología eta Berrikuntza euskal Sareko oinarri arautzaileak eguneratzen dituenak (Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria 190, 2002ko urriak 7), 15. artikuluan aipa tzen dituenak. Entitate traktoreak Gipuzkoako Lurralde Historikoan eduki behar dituzte zerga eta enpresa helbideak. Dena dela, aipatutako Zientzia eta Teknologia Euskal Sareko agenteen kasuan nahikoa izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoan lantoki bat izatea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.000.000,00 €
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Proeiktuaren buru den entitateak jardueraren memoria orokorra aurkeztuko du, ondorengo agiriak erantsiz: — Ekintzaren buru den enpresaren aurkezpena (bere izaera traktorearen intereseko datuak izango disuena) bai eta empresa ETEa partaideena. — Proiektuaren arduraduna. — Laguntza hauen onuradun ez diren beste entitate eta eragile partaideen informazioa. — Enpresa eta entitate partaideen proiektuarekiko konpromezua. — Proiektuaren azalpeneko memoria: Bertan azalduko da aurrera eraman behar diren ekin tzen berri, plangin tza eta, bereziki, ekin tza baloratu ahal izateko garantiza duen informazioa. — Proiektuaren aurrekontu orokorra. — Proiektuaren burua den entitatearen banakako aurrekontua. Bestalde, enpresa ETEa partaideek bere eskaera aurkeztuko dute, zein proiektuari dagokion azalduz eta horrez gain, erantsiko da: — Proiektuaren arduraduna. — Jardueran bere partaidetza ren banakako aurrekontua. c) Eskatzaile guztiek aurkeztu beharko dute: — Erantzukizun aitorpena, eranskinean edo bide telematikoz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, egiaztatzen duena ez duela 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, onuradun izaera lortzeko 12. artikuluan ezarritako ezein debekurik, eta eskatzaileak edozein administraziori edo estatu zein nazioarte mailako entitate publiko nahiz pribaturi eskatutako edo haiengandik eskuratutako diru laguntzen, sarreren edo baliabideen adierazpena, eskatutakoekin bateraezinak diren diru laguntzak aipatzen dituena, eta azken hiru zerga-ekitaldietan jasotako «de minimis» laguntzei buruzko aitorpena. — Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak, zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak. Aipatu dokumentazioa ordeztu daiteke organo kudea tzaileari espresuki emandako baimenarekin, dagokion administrazio eskudunak aipatu datuak zuzenean laga diezazkion.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/28
Ebazteko epea:
Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana