Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Laguntzak eta bekak

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bilaketa orokorra
 
Bi laketa aurreratua
 • widget
 • W3Crako sarbidea

Enpresa berritzaileak sortzeko laguntzak. Irun 2015

LABURPENA
Titulua:
Enpresa berritzaileak sortzeko laguntzak. Irun 2015
Xedea:
Oinarri hauen xedea da ekintzailetza berritzaileko enpresaekimenak abian jartzeko hasierako gastuei aurre egiteko dirulaguntzak ematea arautzea. Eratzen den balorazio mahaiak 10. oinarriaren arabera egin lezakeen interpretazioaz aparte, ondokoak hartuko dira berrikuntzatzat: — Produktu eta zerbitzuen gama berritzea eta zabaltzea. — Ekoizpen prozesuak berritzea eta zabaltzea. — Antolamenduan eta kudeaketan aldaketak egitea. — Profesionalen kualifikazioetan aldaketak egitea.
Diru kopurua:
e-Gaztea lerroa: 30.000,00 € e-Innovador lerroa: 35.000,00 €
Araudia:
 • Iragarkia (GAO Zk. 117/2015)
  Iragarkia: Enpresa berritzaileak sortzeko laguntzak
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Irungo Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Irungo Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Telefono bidezko arreta:
943 50 51 52
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Itzuli Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Enpresa berritzaileak sortzeko laguntzak. Irun 2015
Oinarri hauen xedea da ekintzailetza berritzaileko enpresaekimenak abian jartzeko hasierako gastuei aurre egiteko dirulaguntzak ematea arautzea. Eratzen den balorazio mahaiak 10. oinarriaren arabera egin lezakeen interpretazioaz aparte, ondokoak hartuko dira berrikuntzatzat: — Produktu eta zerbitzuen gama berritzea eta zabaltzea. — Ekoizpen prozesuak berritzea eta zabaltzea. — Antolamenduan eta kudeaketan aldaketak egitea. — Profesionalen kualifikazioetan aldaketak egitea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
e-Gaztea Lerroa: Diru-laguntza honen onuradun izan ahal dira eskaera egiten dutenean 30 urte baino gutxiago duten pertsona fisikoak, diruz lagungarria den jarduera hori oinarri hauek argitaratu baino 12 hilabete lehenago hasia badute edo 2015ean hasi behar badute, eta baldin eta horien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian kokatua badago edo egongo bada eta betekizunak betetzen badituzte: e-Berri tzaile Lerroa: Diru-laguntza hau jaso ahal izango dute diru-laguntzaren xedeko jarduera oinarri hauek argitaratu aurreko 3 urteetan hasia duten edo 2015eko ekitaldian hasiko duten pertsona fisikoek eta/edo juridikoek, betiere haien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian badago edo egongo bada eta betekizunak betetzen badituzte.
e-Gaztea Lerroa: — Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak, diruz laguntzeko izaera izan aurretik, Bidasoa biziriken Enpresa Zentroko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txostena eduki beharko du. — Ez dute jarduera bera edo antzeko bat egina eduki beharko bere kontura diru—lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 12 hilabeteetan. Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira. — Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauzatzen dutenean izan ezik. e-Berri tzaile Lerroa: — Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak, diruz laguntzeko izaera izan aurretik, Bidasoa biziriken Enpresa Zentroko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txostena eduki beharko du. — Ez dute jarduera bera edo antzeko bat egina eduki beharko bere kontura diru—lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 36 hilabeteetan. Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferentzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira. — Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauzatzen dutenean izan ezik.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
e-Gaztea lerroa: 30.000,00 € e-Innovador lerroa: 35.000,00 €
Muga:
Deialdi honen kargura lortzeko diru-laguntzaren zenbateko maximoa 1.500 eurokoa da, diruz laguntzeko proiektu eta lerro bakoitzeko, pilatze-moduko deskribatutako kontzeptu-mul tzoagatik. e-Berrikuntza lerroaren kasuan, proiektuak berrikun tzari buruzko atalean (1. atala) 30 puntu edo gehiago lor tzen baditu, laguntzaren muga bikoiztu egingo da, 3.000 euroko zenbatekora iritsi arte.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • — Eskari-Orria behar bezala beteta. — NAN fotokopia eta enpredaren identifikazio fiskalaren txartelarena. — Negozio-proiektuaren bideragarritasun-plana. Bertan, proiektuaren bideragarritasuna baloratzeko beharrezkoa den informazio guztia jasoko da, I Eranskinean erantsi den Negozio Plan Ereduan azaltzen den xehetasunarekin eta han jasotako alderdiei buruz. — Diruz laguntzekoak diren gastuen aurrekontuak edo fakturak. — Diru-laguntza ordaindu beharreko banku-kontuaren zenbakiaren titulartasuna egiaztatzeko agiria. — Berariazko ardurapeko adierazpena, antzeko helburuetarako (enpresa-jarduera/jarduera profesionala abian jartzea) eskatutako eta/edo emandako diru-laguntzei buruz. — Gizarte Seguran tzari dagokion Erregimenean alta ematearen egiaztagiria. — Berariazko ardurapeko adierazpena eredu normalizatuaren arabera, adieraziz diru-laguntzaren onuradun izateko egoeran dagoela eta datuak kontsultatzeko baimena ematen duena. Datuen erabilerak eta lagapenak Izaera Pertsonaleko datuak babesteari buruzko 15/1999. Egiaztapen hauek ofizioz egiteko baimena ematen ez bazaio Irungo Udalari, ondoko atalek adierazten duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira inprimaki honekin batera. — Zerga-betebeharraren (Udalarekiko, Foru Ogasunarekiko edo/eta Zerga Agen tziarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen frogagiria. — Ekonomia Jardueren Zergan alta emana eta Errolda Aitorpena (840 eta 036 inprimakiak). Jatorrizkoa eta konpultsatzeko kopia. — Ekonomia Jardueren Zergako alten eta bajen ziurtagiria
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/24 - 2015/10/31
Ebazteko epea:
Jakinarazpena gehienez ere 6 hilabeteko epean egingo da eskaerak aurkezteko epearen amaieratik kontatuta
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana